07/02/2019

Żydzi w Łodzi

W przededniu II wojny światowej w Łodzi mieszkało ponad 230 tys. Żydów, czyli blisko 35% ludności miasta, dlatego kultura żydowska była tutaj silnie rozwinięta. Nie ograniczała się do działalności jej wybitnych przedstawicieli jak Julian Tuwim czy Artur R...