Katalog

Pracujemy nad wspólnym, jednolitym i funkcjonalnym katalogiem obejmującym wszystkie filie i zbiory Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Katalog będzie dostępny na początku 2019 r.