Kontakt

Biblioteka Miejska w Łodzi

Al. Kościuszki 48, 90-427 Łódź
NIP 7252249694  REGON 369129529

Pekao S.A. II O/Łódź
30 1240 3028 1111 0000 2822 1944

(przy wpłatach zobowiązań prosimy o dopisanie nr filii)

 

Dyrektor

Paweł Braun
godziny przyjęć:
poniedziałek 10:00-14:00


Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Halina Bernat

Sekretariat

sekretariat@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 51

Dział Promocji
i Marketingu

promocja@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 51
Kierownik: Dorota Sztyler
dorota.sztyler@biblioteka.lodz.pl

Dział Organizacji
Sieci Miejskiej

dosm@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 49
Kierownik: Monika Chaber Barłoga
monika.chaber-barloga@biblioteka.lodz.pl

Dział Spraw
Pracowniczych

kadry@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 47
Kierownik: Agnieszka Stefańska
agnieszka.stefanska@biblioteka.lodz.pl

Dział
Administracji

administracja@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 52
Kierownik: Amanda Wolak
amanda.wolak@biblioteka.lodz.pl

Dział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów

gioz@biblioteka.lodz.pl
+48 42 632 48 14
Kierownik: Izabela Nawrocka
izabela.nawrocka@biblioteka.lodz.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy

finanse@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 51
Główna księgowa: Anna Kudra
anna.kudra@biblioteka.lodz.pl

 

Dział IT


it@biblioteka.lodz.pl
+48 42 231 59 51
Kierownik: Piotr Grzanecki
piotr.grzanecki@biblioteka.lodz.pl

 

Bibliotekarz Systemowy

Piotr Tarnowski
piotr.tarnowski@biblioteka.lodz.pl

 

BMWL