BMwŁ w 2019 roku

15/12/2019

Biblioteka Miejska w Łodzi funkcjonuje od 2018 roku i jest największą instytucją kultury w tym mieście. Powstała z połączenia kilkudziesięciu filii działających wcześniej w ramach 5 bibliotek dzielnicowych. Została powołana po to, aby unowocześnić ich usługi oraz dostosować ich ofertę do potrzeb współczesnych odbiorców. Chodzi tu zatem nie tylko o popularyzację kultury czytania, ale również o wartościowe wydarzenia, szeroko rozumianą edukację i docieranie do użytkowników z wykorzystaniem nowych mediów. Nowoczesna biblioteka stwarzaprzestrzeń dla działalności czytelników i wspiera inicjatywy oddolne, ponieważ jest miejscem integrującym lokalną społeczność. Istotna jest również stopniowa modernizacja infrastruktury, tak aby łódzkie biblioteki stały się miejscem, w którym odbiorcy spędzają wolny czas.

Jedno miasto, jedna biblioteka, jeden milion książek

Aby zrealizować te cele, konieczne były konkretne zmiany na poziomie centralnym. Czytelnicy po raz pierwszy otrzymali jeden wspólny katalog online, w którym dostępne są wszystkie zbiory BMwŁ. Do korzystania z usług biblioteki uprawnia teraz jedna karta biblioteczna – Fiszka. Jedna nie oznacza jednak jednakowej, ponieważ wprowadzono 3 karty biblioteczne. Fiszkę różową – dla dzieci do 4 lat, niebieską dla dzieci i młodzieży do 18 lat oraz czarną – dla wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia. Ten podział umotywowany jest tym, że z posiadaniem poszczególnych kart bibliotecznych wiąże się możliwość korzystania z oferty partnerów Fiszki, czyli łódzkich instytucji kultury oraz podmiotów komercyjnych, na specjalnych warunkach. Oznacza to różnego rodzaju zniżki oraz dostęp do specjalnych ofert.

Aby umożliwić korzystanie z BMwŁ wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, w jakich godzinach się uczą lub są aktywni zawodowo, wydłużono godziny pracy bibliotek. Ponadto w każdej dzielnicy jest co najmniej jedna otwarta w soboty. Filie wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz udostępniono ich użytkownikom bezpłatne wifi.

Zmianom w zakresie funkcjonowania towarzyszą prace nad sukcesywną poprawą infrastruktury biblioteki. W 2019 roku otworzono 7 zmodernizowanych filii BMwŁ. Są wśród nich takie, które zaprojektowano i stworzono od początku, jak i biblioteki, które przeszły remont i reorganizację przestrzeni. Największe z otwartych w mijającym roku filii to biblioteki Rozgrywka i Słówka. Czytelnicy korzystają także z nowo otwartej filii Dygresja oraz odświeżonej Przystani i biblioteki Reymonta. Unowocześniono także wnętrze uruchomionej nieco ponad rok temu Biblioteki Otwartej, a także udostępniono stały punkt bookcrossingowy w szpitalu przy ul. Popioły.

W mijającym roku wzbogacono również księgozbiór, dzięki czemu liczy obecnie przeszło milion książek. Ponadto biblioteka po raz kolejny sfinansowała czytelnikom wielomiesięczny i bezpłatny dostęp do ebooków oferowanych przez Legimi.

Pisarze, artyści i festiwale

W 2019 r. Biblioteka Miejska w Łodzi organizowała cieszące się zainteresowaniem wielu czytelników spotkania autorskie, m.in. z Mariuszem Szczygłem, Marcinem Mellerem, Wojciechem Chmielarzem i Łukaszem Orbitowskim, dbając o potrzeby odbiorców o różnorodnych zainteresowaniach literackich. Dzięki projektowi „Biblioteki – odrodzenie” przeprowadzonemu przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury w nowo otwartych filiach na Bałutach czytelnicy spotkali się z autorami takimi jak Wojciech Jagielski, Filip Springer, Mikołaj Łoziński i Anna Dziewit-Meller. Dla młodzieży odbyły się także warsztaty z rysownikami – Danielem de Latour i Joanną Olech. BMwŁ uczestniczyła w Targach Ciekawej Książki w Łodzi, organizując spotkania autorskie, grę terenową i warsztaty. W bibliotekach odbywały się także warsztaty pisarskie, m.in. z Alkiem Rogozińskim.

Biblioteka współpracowała także z łódzkimi festiwalami, m.in. Łódź Design Festiwal, Kamera Akcja, Transatlantyk oraz LGBT Film Festival.

Biblioteka i nowoczesne społeczeństwo obywatelskie

Biblioteka jest miejscem, w którym oprócz warsztatów wprowadzających najmłodszych w kulturę czytania oraz różnorodnych zajęć o charakterze edukacyjnym, stwarza się możliwość podnoszenia kompetencji także młodzieży i osobom dorosłym. Są to z jednej strony zajęcia z zakresu wykorzystywania nowych technologii i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, z drugiej natomiast – rzadko jeszcze podejmowane przez instytucje kultury – działania na rzecz bezpiecznego i efektywnego wykorzystywania nowych mediów. Mamy tu na myśli zarówno kształtowanie krytycznego myślenia oraz umiejętności identyfikowania nieprawdziwych i nierzetelnych informacji, jak i sprawność w docieraniu do wiarygodnych. Według większości ekspertów zajmujących się nowymi mediami przeciwdziałanie zagrożeniom związanych z fake newsami jest jednym z kluczowych zadań stojących przed współczesnymi edukatorami. W BMwŁ zostały one wdrożone m.in. dzięki udziałowi w programie „Kliknij, sprawdź, zrozum”. W ramach projektu odbył się konkurs, w którym nagrodzone zostały dwie pracowniczki Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

BMwŁ zaangażowała się także w edukację obywatelską, współorganizując z Fundacją Arka Demokracji spotkania dotyczące zasad funkcjonowania demokratycznego państwa, polskiego ustroju i zasadności udziału w wyborach. Pracownicy BMwŁ, m.in. jej dyrektor Paweł Braun uczestniczyli jako paneliści i prowadzący spotkania podczas odbywających się we wrześniu Igrzysk Wolności.

W łódzkich bibliotekach odbyły się także spotkania dotyczące edukacji seksualnej prowadzone przez Fundację Spunk oraz organizowane przez ten sam podmiot warsztaty filozoficzne dla dzieci, których celem było rozwijanie nieszablonowego myślenia i kreatywności wśród młodych odbiorców BMwŁ.

Wspomaganie procesów wychowawczych nie musi się odbywać jedynie w gabinetach szkolnych pedagogów, dlatego w bibliotekach zorganizowano cykl warsztatów dla rodziców z pozytywnej dyscypliny oraz innych spotkań i wydarzeń adresowanych do rodziców i nauczycieli.

Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego to również propagowanie postaw ekologicznych na poziomie wyborów, których codziennie dokonuje każdy z nas. W tym duchu organizowano cykliczne warsztaty dotyczące m.in. foodsharingu, idei zero waste i praktyk zmniejszających zużycie zasobów naszej planety w ogóle.

Od Pełzaka do seniora

Niezwykle istotnym aspektem działalności biblioteki jest realizowanie potrzeb lokalnej społeczności. Jednym z projektów, który służy temu celowi jest przestrzeństworzona specjalnie dla najmłodszych użytkowników bibliotek oraz ich opiekunów. Pełzaki, bo tak się ona nazywa, to miejsce zaaranżowane w sposób umożliwiający realizację potrzeb różnych grup odbiorców, w tym dzieci i towarzyszących im dorosłych. Mamy tu na myśli zarówno inicjację najmłodszych w kulturę czytania, naukę i odpoczynek, jak i realizację nie zawsze docenianej funkcji rekreacyjnej. Dlatego wspieraniu rozwoju edukacyjnego i kulturalnego w Pełzakach towarzyszy zabawa. Wnętrze oraz sposób funkcjonowania tej przestrzeni zostały zaaranżowane tak, aby w czasie, kiedy dzieci znajdują się pod opieką prowadzących zajęcia, dorośli mogli odpocząć w wygodnym fotelu i przy kawie czytać codzienną prasę lub nawiązywać kontakty z rodzicami innych dzieci. Ta wymiana odbywa się również w ramach grup funkcjonujących na Facebooku, w tym za pośrednictwem społeczności moderowanych przez pracowników bibliotek.

Otwartość na potrzeby lokalnej społeczności to także umożliwienie czytelnikom odwiedzania bibliotek ze zwierzętami i kształtowanie postawy empatii wobec zwierząt. Właśnie dlatego od lipca 2019 r. w niemalże każdej filii BMwŁ znajduje się miska dla psów, kotów oraz pozostałych wolno żyjących zwierząt. Na przełomie listopada i grudnia w 12 łódzkich bibliotekach zorganizowana została zbiórka żywności oraz innych przedmiotów na potrzeby podopiecznych Fundacji Przytul kota i Schroniska dla zwierząt w Łodzi.

Obok wspomnianej współpracy z partnerami Fiszki, BMwŁ podpisała porozumienie z Komendą Miejską Policji w Łodzi, dzięki czemu w wybranych filiach raz w miesiącu odbywa się dyżur dzielnicowego. Celem spotkań jest stworzenie łodzianom dogodnych warunków do rozmowy, zasięgnięcia porady lub zgłoszenia problemu pracownikowi policji.

Podnoszenie kompetencji bibliotekarzy

Obok udziału w wydarzeniach takich jak Kongres Bibliotek, w którym BMwŁ uczestniczy od początku swojego funkcjonowania, kompetencje bibliotekarzy podnoszone są podczas różnorodnych szkoleń. Dzięki uzyskaniu wsparcia w ramach programu Partnerstwo dla książki w szkoleniach i warsztatach rozwijających wiedzę i umiejętności bibliotekarzy wzięli udział prawie wszyscy pracownicy merytoryczni. Uczestniczyli w wykładach poświęconych odbiorowi literatury przez czytelników, tendencjom rozwojowym polskiej literatury oraz publikacjom o charakterze popularnym, a także w szkoleniach poświęconych kształtowaniu księgozbioru biblioteki publicznej i projektowaniu oferty kulturalnej dla młodzieży.

Wizerunek

Ostatnie dwa lata to również czas intensywnej pracy nad wizerunkiem łódzkich bibliotek i bibliotekarzy. Obok utworzenia nowoczesnej strony www, współpracy z mediami i komunikacji za pomocą kanałów społecznościowych zorganizowano kampanię w przestrzeni miejskiej informującą łodzian o uruchomieniu nowego katalogu online, wprowadzeniu Fiszki i centralizacji bibliotek. Położono również szczególny nacisk na spójność komunikacji, także wizualnej, BMwŁ. Jednym z bardziej spektakularnych i cieszących się uznaniem odbiorców przedsięwzięć było wprowadzenie gadżetów biblioteki poprzedzone konkursem na grafikę, która się na nich znajdzie. Wśród wielu zgłoszeń wybrano minimalistyczny projekt autorstwa Mikołaja Chmielarza.Obecnie wykonane na jego podstawie gadżety dostępne są w wybranych filiach BMwŁ.

 

Powrót