Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

12/11/2018

Celem projektu Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek jest podniesienie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Jego przedmiotem jest rozwój potencjału infrastrukturalnego i sprzętowego łódzkich bibliotek publicznych, celem stworzenia warunków do rozwoju prowadzonej przez nie działalności kulturalnej oraz ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych. Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Cele na poziomie rezultatu to:

  • otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej (lokalne centra kultury),
  • ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Cele na poziomie produktu to:

  • przebudowa i rozbudowa budynków 2 filii bibliotecznych wraz z „pierwszym wyposażeniem”,
  • wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w postaci jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej wraz z doposażeniem filii.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Powrót