...i szafę stalową

03/01/2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
z dnia 03.01.2019 r.

 

Biblioteka Miejska w Łodzi przeznacza do sprzedaży:

L.p.

Nazwa/określenie przedmiotu spisywanego

Rok zakupu

Liczba

Cena minimalna (PLN BRUTTO)

 

1

Krajarka jednonożowa MAXIMA ADAST 80

1985

 

1

1100,00 zł

 

 1. W/w maszynę można kupić po zgłoszeniu pisemnej oferty do Działu Administracji BMwŁ
 2. Kościuszki 48 zgodnie z załączonym wzorem, do dnia 11.01.2019 do godz. 9:00
 3. Przedmiot zostanie sprzedany zainteresowanym osobom, podmiotom, które złożą najwyższe oferty cenowe. W przypadku wpływu ofert z identyczną ceną decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina złożenia ofert).
 4. Cena oferty nie może być niższa niż wartość ustalona przez komisję, prezentowaną w ogłoszeniu.
 5. Cena wynika z wartości ustalonej przez komisję wyceniającą składniki majątku BMwŁ.
 6. Za nieskuteczne uznaje się złożenie oferty bez własnoręcznego podpisu (np. napisanie imienia i nazwiska w formacie word).
 7. W ciągu trzech dni kalendarzowych od momentu wyłonienia najwyższej oferty kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej kwoty na rachunek bankowy Biblioteki Miejskiej w Łodzi nr: 30 1240 3028 1111 0000 2822 1944.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odebrania maszyny na koszt własny w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od momenty zakupu.
 9. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Anna Bielak nr. tel. 42 231 59 52
 10. Ogłoszenie dostępne będzie na stronach internetowych Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
 11. Sprzedaż odbywa się na podstawie przepisów:
 12. Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2152 ze zm.)
 13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443 ze zm.)
 14. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

Druk z ofertą zakupu znajduje się tutaj.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
z dnia 07.01.2019 r.

 

Biblioteka Miejska w Łodzi przeznacza do sprzedaży:

L.p.

Nazwa/określenie przedmiotu spisywanego

Rok zakupu

Ilość

Cena minimalna (PLN BRUTTO)

 

1

Szafa stalowa (pancerna)

1993

 

1

250,00 zł

 

 1. W/w szafę można kupić po zgłoszeniu pisemnej oferty do Działu Administracji BMwŁ
 2. Kościuszki 48 zgodnie z załączonym wzorem, do dnia 11.01.2019 do godz. 9:00
 3. Przedmiot zostanie sprzedany zainteresowanym osobom, podmiotom, które złożą najwyższe oferty cenowe. W przypadku wpływu ofert z identyczną ceną decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina złożenia ofert).
 4. Cena oferty nie może być niższa niż wartość ustalona przez komisję, prezentowaną w ogłoszeniu.
 5. Cena wynika z wartości ustalonej przez komisję wyceniającą składniki majątku BMwŁ.
 6. Za nieskuteczne uznaje się złożenie oferty bez własnoręcznego podpisu (np. napisanie imienia i nazwiska w formacie word).
 7. W ciągu trzech dni kalendarzowych od momentu wyłonienia najwyższej oferty, kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej kwoty na rachunek bankowy Biblioteki Miejskiej w Łodzi nr: 30 1240 3028 1111 0000 2822 1944.
 8. Kupujący zobowiązany jest do odebrania szafy stalowej na koszt własny w ciągu trzech dni kalendarzowych od momenty zakupu.
 9. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela Anna Bielak nr. tel. 42 231 59 52
 10. Ogłoszenie dostępne będzie na stronach internetowych Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
 11. Sprzedaż odbywa się na podstawie przepisów:
 12. Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2152 ze zm.)
 13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443 ze zm.)
 14. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

 

 Druk z ofertą zakupu znajduje się tutaj.

 

 

 

 

 

Powrót