Podsumowujemy 2020!

22/12/2020

Rok 2020 w Bibliotece Miejskiej w Łodzi przyniósł wiele zmian. Cztery wyremontowane filie, prawie 400 tysięcy Euro pozyskanych na realizację projektów międzynarodowych, pierwsza w Polsce samoobsługowa wypożyczalnia, rowerowa "Biblioteka w drodze" i 38 wygranych wniosków w Łódzkim Budżecie Obywatelskim na łączną kwotę 450 tysięcy złotych.

Podsumowujemy 2020 i niecierpliwie czekamy na Nowy Rok!

Mimo tego, że w związku z pandemią, przez kilka miesięcy biblioteki były nieczynne, odwiedziliście nas w tym roku 650 000 razy i wypożyczyliście aż 1 146 000 książek.

Nowe biblioteki

Biblioteka Miejska w Łodzi wyremontowała i oddała do użytku czytelników trzy nowoczesne filie. W ramach Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmodernizowaliśmy Bibliotekę Gdańską, Bibliotekę Tuvim oraz Bibliotekę Odyseja.  Odświeżyliśmy także bibliotekę przy ulicy Mackiewicza, która dzięki pracom remontowym i przearanżowaniu wnętrza zyskała więcej przestrzeni.

Ciekawe projekty

Pozyskaliśmy także fundusze zewnętrzne na projekty międzynarodowe. Projekt "Biblioteka Emocji" został dofinansowany kwotą ponad 17 tysięcy Euro z unijnego Programu Kreatywna Europa. W trakcie jego trwania powstanie sieć łącząca cztery europejskie biblioteki - w Łodzi, a także w Kranj, Kownie oraz Anderlechtcie, które wspólnie wypracują nowy sposób promocji czytelnictwa i poszerzania dostępu do wartościowych treści.

"Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie" realizowany w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to kolejny projekt. Jego całkowita wartość to 323 228,93 Euro, a dofinansowanie kwotą 274 744,59 Euro pozyskaliśmy w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), będziemy realizować projekt "Nowocześni i mobilni - bibliotekarze XXI wieku", który zakłada wzrost kompetencji łódzkich bibliotekarzy poprzez wyjazdy typu job shadowing oraz szkolenia i kursy w kilkunastu krajach Europy. Całkowity budżet projektu to 85 014 Euro.

W 2020 roku kontynuowaliśmy także projekty z 2019 roku - "Edu Dzieciaki" finansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego oraz "Bibliotekarz - kompetentny animator życia społeczno-kulturalnego" w ramach programu Partnerstwo dla Książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodatkowo, pod koniec roku udało się nam także pozyskać fundusze na dostęp do e-booków ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Nagrody

W tym roku wyróżnieni zostali także pracownicy Biblioteki - kierowniczka Biblioteki Rozgrywka, Katarzyna Gołębiowska otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania oraz ochrony kultury. Elżbieta Kawula otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a Gabriela Olszewska oraz Małgorzata Skwarek-Gałęska zdobyły wyróżnienia w plebiscycie "Łódzki Bibliotekarz Roku".

Powrót