Słuchowisko "Wsie" Bartosza Zaskórskiego

„Wsie” to dziesięć słuchowisk nagranych przez Bartosza Zaskórskiego i Konrada Materka. Narracjom towarzyszy ścieżka dźwiękowa. Projekt prezentowany był m.in. na wystawie "Późna polskość..." (CSW Zamek Ujazdowski) i "Mocne stąpanie po ziemi" (BWA Katowice).  W najbliższą sobotę odtworzymy „Wsie” w 6 Dzielnicy.

Bartosz Zaskórski określa "Wsie" jako "zmyślone badanie zmyślonych miejscowości z użyciem zmyślonej i niesprecyzowanej metodologii. Słowo „wieś” jest tutaj niezobowiązującym (w sensie narzucanych przez to słowo skojarzeń) punktem wyjścia: wieś okazuje się tutaj odizolowaną od zewnętrznego świata krainą, badaną przez niewidzialnego badacza, której rzeczywistość określona jest przez fiksacje mieszkańców".

Zapraszamy!

Miejsce: 6 Dzielnica, ul. Piotrkowska 102, II piętro

Czas: 28.07.2018, g. 18:00

Powrót