Konkurs literacki dla młodzieży

12/10/2020

Zachęcamy do udziału w konkursie literackim "Laura to ja - powody ucieczki w alternatywne rzeczywistości".

Ogólnopolski konkurs literacki "Laura to ja - powody ucieczki w alternatywne rzeczywistości" jest skierowany do młodzieży szkół średnich z całej Polski.

Aby wziąć w nim udział należy napisać esej, rozprawkę lub reportaż.

Nagrodą główną w konkursie jest publikacja tekstu on –line, nagroda pieniężna, nagrody rzeczowe oraz spotkanie z twórcami spektaklu „Laura” reż. Marcin Brzozowski.

Prace konkursowe:

  • o długości nieprzekraczającej 4 stron,
  • napisane w języku polskim,
  • należy sporządzić w formacie A4
  • o rozmiarze czcionki 12 punktów

i przesłać do dnia 31 października na adres mailowy lauratoja@dom-literatury.pl.

Do tekstu należy dołączyć oświadczenie o danych osobowych (dotyczy uczestników pełnoletnich) lub to samo oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów w wypadku uczestnika niepełnoletniego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 listopada.

Organizatorem konkursu jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych oraz Dom Literatury w Łodzi. Konkurs realizowany w ramach projektu „Szklane menażerie” dofinansowanego  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Więcej szczegółów znajdziecie w Regulaminie. Wszelkie pytania kierować należy na adres: lauratoja@dom-literatury.pl.

Powrót