Współpraca z Komendą Miejską Policji w Łodzi

28/01/2019

Dyżur dzielnicowego w bibliotece

Biblioteka Miejska w Łodzi i łódzka Komenda Miejska Policji podpisały porozumienie o współpracy. Dzięki temu od lutego raz w miesiącu w ustalonym terminie dzielnicowi będą spotykać się z mieszkańcami miasta w filiach bibliotecznych. Celem spotkań jest stworzenie łodzianom dogodnych warunków do rozmowy, zasięgnięcia porady lub zgłoszenia problemu pracownikowi policji.

 Cykl spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym

Oprócz tego w filiach BMwŁ uruchomiony zostanie cykl spotkań policjantów z mieszkańcami. W jego ramach odbędą się prelekcje oraz dyskusje skoncentrowane wokół tematyki bezpieczeństwa, egzekwowania praw, które nam przysługują oraz zabezpieczeń przed zagrożeniami w sieci. Spotkania będą uwzględniać w pierwszym rzędzie potrzeby seniorów i rodziców dzieci w wieku szkolnym, ale nie ograniczą się jedynie do tych grup. Zostaną także przygotowane spotkania dla kobiet z zakresu samoobrony, które będą dotyczyć identyfikowania zagrożeń oraz radzenia sobie w sytuacji ich zaistnienia.

Walizka edukacyjna

W bibliotekach będzie prowadzona także edukacja dorosłych dotycząca rozpoznawania środków odurzających i zapobiegania stosowaniu ich przez dzieci. Słuchacze dowiedzą się, jak wyglądają takie substancje i jakie są skutki oraz obajwy ich zażywania, dzięki czemu łatwiej będzie im chronić dzieci przed uzależnieniami.

Badania kryminalistyczne

W bibliotekach będzie można spotkać się także z policjantami zajmującymi się badaniem miejsc przestępstw, którzy zaprezentują techniki identyfikacji oraz zabezpieczania dowodów. A po spotkaniu - wypożyczyć kryminał i zweryfikować, w jakim stopniu autor posługiwał się fachową wiedzą z zakresu kryminalistyki.

 

Powrót