Wszystko, co trzeba wiedzieć o prawach kobiet

09/03/2020

Historia praw kobiet to w dużej mierze trudna i okupiona cierpieniem walka, a jej znajomość jest potrzebna do tego, aby rozumieć obecną sytuację kobiet w Polsce i na świecie.

Dlaczego kobiety nadal muszą przeciwstawiać się dominacji patriarchalnej kultury? Dlaczego ich prawa są instrumentalizowane dla uzyskania doraźnych celów politycznych? Jak możemy temu przeciwdziałać i co zrobić, aby ta walka miała realny wpływ na zmianę sytuacji społecznej? Gdzie kobiety mogą szukać wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów?

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Poprowadzi je Ewa Kamińska-Bużałek, absolwentka UŁ związana z organizacjami pozarządowymi, animatorka kultury, prezeska Fundacji Łódzki Szlak Kobiet oraz Marta Szymczyk, absolwentka Wydziału Nauko o Wychowaniu UŁ, certyfikowana mediatorka społeczna, nauczycielka, działaczka społeczna związana ze Stowarzyszeniem Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom i Centrum Praw Kobiet w Łodzi.

Kiedy: poniedziałek, 9 marca, godz. 18

Gdzie: Biblioteka Słówka, ul. Boya-Żeleńskiego 15

Powrót