Z perspektywy judaizmu

10/03/2020

Jakie jest podejście judaizmu do współczesności? Dowiedzcie się tego podczas cyklu wykładów "Z perspektywy judaizmu", które wygłosi rabin Dawid Szychowski w Bibliotece Czterech Kultur przy ul. Brzeźnej 10.

10 marca, godz. 17.30: Świętość i natura - Cel życia
Jaki jest cel życia każdego z nas? W jaki sposób go sobie obieramy? Czy tworzymy jeden i do niego dążymy? A może wybieramy ich kilka?
Punktem wyjścia wykładu będzie znaczenie celu w życiu człowieka.
Rabin Szychowski opowie też o trzech rodzajach ludzi różniących się tym, jakie wyznaczają plany. Z jednej strony to osoby nieodmawiające sobie przyjemności, nawet tych szkodliwych. Inni to ludzie, którzy robią wszystko dla zdrowia. Lub też tacy, którzy poszukują prawdziwego źródła rzeczywistości.

17 marca, godz. 17.30: Świętość i Natura: wolny wybór – prawda czy złudzenie?
Czym jest wolność człowieka? Czy to po prostu brak przymusu, możliwość działania w zgodzie z własną wolą i niczym nieograniczony wybór z wszystkich dostępnych opcji? A może każde nasze działanie ma swój powód i prowadzi do określonego skutku? Judaizm stawia pytanie o znaczenie ludzkich działań. Jeśli Bóg wie wszystko, to czy człowiek nadal ma wolny wybór?

Tematem będzie kwestia wolności człowieka i jego duszy. Podstawą do wykładu będą z jednej strony Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona w 1948 r. przez ONZ; a z drugiej myśli Majmonidesa, uznawanego za największego żydowskiego filozofa, autora swego rodzaju regulaminu bycia Żydem. Rabin Szychowski zaproponuje możliwe rozwiązania dylematu między wiedzą a wolnością oraz powrotu na ścieżkę prawości.

24 marca, godz. 17.30: Świętość i Natura: wolny wybór – High tech
Mówi się, że XXI wiek zdominował Internet i smartfony. Czy wkrótce zatrze się granica pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym? Co na ten temat mówi Tora?
Rabin Łodzi, Dawid Szychowski opowie o tym, jak judaizm postrzega postęp technologiczny, czym jest społeczeństwo Abla i Kaina oraz jaką rolę odgrywają… olbrzymy. Wspólnie z Dawidem Szychowskim będzie można zastanowić się też, co oznacza galopujący rozwój techniki i jak wpływa na nasze życie.


Rabin Szychowski w latach 2009–2015 kształcił się w izraelskich jesziwach: Machon Meir i Midrash Sfaradi w Jerozolimie oraz w Yeshivat Hamivtar w Efracie. Ukończył dwuletni program Beren Strauss Amiel przygotowujący przyszłych rabinów do pracy z żydowskimi społecznościami poza Izraelem. Jest uczniem rabina Uriego Szerkiego z Machon Meir i rabina Szlomo Wilka z Ohr Tora Stone. Uczył się również u rabina Adina Szteinzalca. Jest emisariuszem organizacji Shavei Israel.

Wstęp wolny

Powrót