Znamy Bibliotekarza Roku!

06/10/2020

Łódzkim Bibliotekarzem Roku 2019 została Agnieszka Kutermankiewicz, z biblioteki im. Władysława Reymonta w Skierniewicach. Kapituła dodatkowo wyróżniła także dwie bibliotekarki z Biblioteki Miejskiej w Łodzi.


W tym roku nagroda przyznawana przez Kapitułę Konkursu Bibliotekarz Roku 2019 trafiła do Agnieszki Kutermankiewicz, kustosza w Miejskiej Bibliotece publicznej im. Władysława Reymonta w Skierniewicach. Laureatka prowadzi cotygodniową audycję książkową w lokalnym radiu,  jest także odpowiedzialna za proces wydawniczy książek, Dyskusyjny Klub Książki oraz współpracuje ze szkołami.

Kapituła konkursu poza wyłonieniem finalisty wyróżniła również dwie bibliotekarki  z Biblioteki Miejskiej w Łodzi - Gabrielę Olszewską oraz Małgorzatę Skwarek-Gałęską.

Gabriela Olszewska, bibliotekarka z 15 letnim stażem pracy i kierowniczka Filii 25 BMwŁ, aktywnie działa na rzecz biblioteki pozyskując dodatkowe fundusze. Z jej inicjatywy przy bibliotece działa Klub Seniora oraz Koło Brydżowe. Olszewska jest członkiem zarówno Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jak i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Aktywnie działa także przy Zarządzie Okręgu w Sekcji Chorych i Niepełnosprawnych.

Małgorzata Skwarek-Gałęska w ubiegłym roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Tworzy otwartą przestrzeń dla inicjatyw społecznych i różnych grup odbiorców.

Jest  Prezesem Związku Literatów Polskich Oddział Łódź. Za pracę na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  na poziomie Koła oraz Oddziału została odznaczona medalem W Dowód Uznania. Za działalność i pracę na rzecz kultury otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2012 roku.

Dodatkowe odznaczenia otrzymała także Ewelina Filipczak z BMwŁ - medal „W dowód uznania" Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Alina Szwanke z BMwŁ – Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Powrót