Żydzi w Łodzi

07/02/2019

W przededniu II wojny światowej w Łodzi mieszkało ponad 230 tys. Żydów, czyli blisko 35% ludności miasta, dlatego kultura żydowska była tutaj silnie rozwinięta. Nie ograniczała się do działalności jej wybitnych przedstawicieli jak Julian Tuwim czy Artur Rubinstein. Była widoczna w codziennym życiu, znajdowała odzwierciedlenie w życiu gospodarczym i politycznym, a do dziś jej ślady znajdziemy m.in. w architekturze Łodzi.
Gdzie ich szukać? Co powinniśmy na ten temat wiedzieć? O tym opowie Elżbieta Pędziwiatr, znana i ceniona przewodniczka po Łodzi i województwie.

Powrót